Integrale geneeskunde

De integrale geneeskunde vindt haar basis in een doelbewuste samenvoeging van zowel de alternatieve als de reguliere geneeskunde.

De academische kennis uit de reguliere geneeskunde wordt gekoppeld aan de kennis van de
alternatieve geneeskunde. Van beide richtingen zijn aspecten gebruikt en samengevoegd.
Dat geldt voor de diagnose, onderzoeksfase en voor de behandelings- en adviesfase.

 

   

 

Welke klachten worden behandeld?
De integrale geneeskunde behandelt vrijwel alle chronische, lichamelijke en psychische klachten.
Daarnaast kan men preventief jaarlijks een check-up laten verrichten.
Men kan een natuurgeneeskundige consulteren zonder verwijzing van huisarts of specialist.