Integrale uitganspunten

De mens staat centraal

Er wordt naar meer dan alleen de klacht gekeken. De totale mens met al zijn lichamelijke,
emotionele en geestelijke aspecten wordt onderzocht.
Elk van deze aspecten verdient de aandacht.

De oorzaak heeft de prioriteit

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de symptomen en de oorzaak.
De behandeling is vooral op deze oorzaak gericht.

Elk symptoom verdient de aandacht

Elk signaal maakt deel uit van het geheel aan oorzaak / gevolg reactie.
De symptomen onderdrukken heeft geen zin, want daarmee is de oorzaak nog niet verdwenen.

 

De pijlers van de integratie worden gevormd door:

 

Reguliere geneeskunde:

Medische kennis van anatomie, fysiologie, pathologie en onderzoek.
Dit vormt de noodzakelijke ondergrond om de patient verantwoord te kunnen diagnostiseren en behandelen.

Homeopathie:

Homeopathie zet het organisme in zijn totaliteit aan tot zelfgenezing; prikkeltherapie.

Electro Fysiologische Diagnostiek:

E.F.D. is de meting van de fysiologische orgaanfunctie.
Bij de E.F.D. wordt de elektrische weerstand van bepaalde punten in de huid gemeten (handen en voeten).
Elk punt staat in directe relatie tot een orgaan. Bij functiestoornissen in een orgaan zal de weerstand van het
bijbehorende punt afwijken van de normaalwaarden.

Van belang voor een juiste meting zijn schone en vetvrije handen en voeten gewenst.

Orthomoleculaire geneeskunde / PNI:

Deze geneeskunde houdt zich bezig met vitamines, mineralen, enzymen, aminozuren,spoorelementen,
deficiëntiesymptomen en voedingsleer vlgs. o.a. de Psycho Neuro Immunologie.

Fytotherapie:

Kruiden- planten -en bloemengeneeskunde

Schüsslers-Celzouten therapie:

Deze therapie vult het tekort aan minerale zouten
intracellulair aan, na het opsporen van een cellulaire opnamestoornis.

Gemmo therapie:

Bij deze therapie wordt gebruikt gemaakt van o.a. embryonaal plantenweefsel oftewel jonge knoppen en loten van bomen en struiken, die inwerken op het basisbioregulatiesysteem (BBRS). De meeste kracht van een boom of struik zet nog in dit kleine knopje of loot. Wordt gebruikt bij chronische of acute klachten.

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM):   

De tcm kent een visie waarin de energetische balans (yin-yang), de vijf-elementenleer en de levenskracht (chi) worden toegepast op het functioneren
van orgaansystemen.

Paranormale Geneeskunde:

De paranormale geneeskunde vindt v.n.l. plaats d.m.v. handoplegging op of net boven het lichaam.
Ieder mens heeft een uitstralingsveld; de AURA. In de aura bevinden zich hoofdenergiecentra: chakra’s genoemd.
Via deze chakra’s nemen we constant energie op.
Deze behandeling is er op gericht om energie door te geven en zo de aura te harmoniseren.
Ook is het mogelijk een paragnostisch consult aan te vragen.